Voor de ouders

Informatie in verband met het Coronavirus

Zoals u hebt kunnen merken, hebben wij ons programma aangepast dit jaar voor De Witte Tentweek. We hebben voor de keuze gestaan om het evenement uit te stellen, maar vinden het beter om de bekende periode te gebruiken met een alternatief programma.

Er zullen mogelijk alternatieve activiteiten plaats vinden in het kader van De Witte Tentweek. We zullen de kinderen uitdagen met challenges, en willen nog enkele buiten-activiteiten organiseren. We zetten deze activiteiten zo op, dat contact met anderen buiten het gezin zoveel mogelijk voorkomen kán worden. Hierin zijn we mede afhankelijk van uw eigen gezonde verstand als ouders. We hebben niet de vrijwilligerscapaciteit om in heel Moordrecht te controleren of iedereen zich aan de richtlijnen houdt gedurende de uitvoering van onze activiteiten. We achten onszelf dan ook niet verantwoordelijk voor de controle op de naleving van de richtlijnen van het RIVM. Zodra we merken dat tijdens een activiteit de regels overtreden worden, dan zullen we na waarschuwingen de activiteit stil leggen en de deelnemers verzoeken naar huis te gaan. We hopen dat u begrip hebt voor ons uitgangspunt.

We gaan er natuurlijk van uit dat alles goed gaat en we een leuke week hebben! We wensen u met uw kinderen een gezegende week toe. Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact met ons op via wittetentmoordrecht@hotmail.com

Ouders, verzorgers en iedereen die het Witte Tentwerk een warm hart toedraagt:

Misschien hebt u hem wel eens zien staan als u in de Witte Tent was. De houten Witte Tent / giftenpot. We zijn blij met iedere gift om dit mooie werk te ondersteunen. U mag gerust weten dat de Witte Tent ieder jaar circa € 6.000,00 aan kosten met zich meebrengt. Van de gemeente Zuidplas ontvangen wij subsidie, waarmee we een gedeelte van de kosten kunnen dekken. Verder ontvangen wij geld van sponsors en adverteerders in dit programmaboekje. Er wordt in onze kerk gecollecteerd voor het Witte Tentwerk en daar moet eigenlijk alles van bekostigd worden. Het is ons tot nu toe ieder jaar gelukt, maar het wordt wel steeds moeilijker. Om de Witte Tent voor ieder kind toegankelijk te maken, rekenen wij heel bewust geen entreekosten. En juist daarom: mogen wij onze houten “giftentent” toch eens een keer extra onder uw aandacht brengen? Nogmaals, met iedere gift zijn wij blij! U maakt het mogelijk, dat het werk van de Witte Tent voort kan blijven bestaan. U kunt uw gift ook storten op ons bankrekeningnummer: NL16 RBRB 0696 9061 39, ten name van “De Witte Tent Moordrecht”.

Ook bij het benzinestation Peut zou u er voor kunnen kiezen om de Witte Tent te ondersteunen. Kies voor “cultuur lokaal” en dan de Witte Tent week Moordrecht.

Alvast heel hartelijk bedankt!

Statiegeldactie!

Elk jaar zijn we druk bezig met alle voorbereidingen van de Witte Tent. We vinden dit zelf erg leuk om voor de kinderen van Moordrecht te doen, maar helaas kost het ook een hoop geld.

Nu leek het ons een leuk idee, dat de kinderen opgespaarde statiegeldflessen naar de Witte Tent meenemen. Op deze manier kunnen wij voor een extra vergoeding sparen en kost het voor ouders en kinderen niet veel extra.

Dus kinderen, denk eraan! Tijdens de Witte Tentweek zoveel mogelijk statiegeld-flessen meenemen!

Iedereen alvast heel hartelijk bedankt!

Belangrijke informatie voor u, ouder(s) / verzorger(s)

Iets wat voorgaande jaren ook in het programmaboekje stond, maar waar we u toch elk jaar weer op willen attenderen:

Met heel veel vreugde kijken wij ieder jaar weer uit naar de komst van uw kind(eren) naar onze Witte Tent. Wij vinden het fijn dat er iedere dag weer zoveel kinderen komen. Ze zijn meer dan welkom bij de diverse activiteiten, in en om de tent.

Om alles in goede banen te leiden en de veiligheid van uw kind(eren) zoveel mogelijk te kunnen garanderen, zijn er ook een aantal regels. Eén belangrijke daarvan is dat wij genoodzaakt zijn om bepaalde leeftijdsgrenzen te hanteren. In dit geval is bepalend naar welke groep uw kind na de zomervakantie gaat, om deel te kunnen nemen aan de activiteiten. Wij doen dit niet voor niets: de activiteiten stemmen wij af op bepaalde leeftijden, voor jongere kinderen is de activiteit dan te moeilijk en/of te gevaarlijk en voor de oudere kinderen weer te saai. Ook is het voor de kinderen onderling niet leuk als de leeftijdsverschillen te groot worden. Bij een dag als die van de huttenbouw doen vaak heel veel kinderen mee. Er wordt gewerkt met zaag, hamer en spijkers. U zult begrijpen dat wij de veiligheid van te jonge kinderen dan niet meer kunnen garanderen. In het verleden werd er steeds vaker de hand gelicht met deze regel en is het te vaak voorgekomen dat er met name te jonge (maar soms ook te oude) kinderen in de Witte Tent meededen.

Vandaar dat we er nu op deze manier wederom aandacht aan schenken en u met klem vragen, u ook aan deze regel te houden. We moeten op dit punt echt streng zijn en te jonge en te oude kinderen laten wij niet toe als dit bij binnenkomst wordt opgemerkt. Dit is voor het kind zelf op dat moment heel teleurstellend en daarom vragen wij u, om het zover niet te laten komen en u aan de verschillende grenzen, bepaald aan de hand van de groep, waar uw kind na de zomervakantie naar toe gaat, te houden. Dan voorkomen we teleurstelling en houden we het voor iedereen eerlijk, gezellig en zo veilig mogelijk! We rekenen op uw begrip! Bij het programma staat bij ieder onderdeel afzonderlijk vermeld wie er aan deze activiteit deel mogen nemen.