Zondagsschool

Op zondagmiddag van 14:00 – 15:00 uur komen we met de kinderen van 4 tot en met 12 jaar bij elkaar in de bovenzalen van de Bethelkerk. De kinderen worden ingedeeld in twee groepen. De eerste groep bestaat uit kinderen van groep 1 tot 4, de andere groep bestaat uit de kinderen van groep 5 tot 8.

Er wordt een verhaal uit de Bijbel verteld en we zingen met elkaar. Soms wordt er nog een puzzel, tekening of verwerking gemaakt. Iedere week leren we een psalm en Bijbeltekst volgens het rooster en zondagsschoolboekje van de Hervormd-Gereformeerde Zondagsscholen Bond.

Als beloning hiervoor krijgen de kinderen punten. De puntentelling ziet er als volgt uit: 2 punten als je aanwezig bent, 3 punten voor het uit je hoofd opzeggen van de Bijbeltekst en 5 punten voor het uit je hoofd opzeggen van de psalm. Bij een bepaald aantal punten mag je iets uitkiezen, bijvoorbeeld een bladwijzer, een kladblokje, een stickervel, enzovoort.

Op tweede kerstdag om 10:00 uur wordt het kerstfeest met de kinderen van de zondagsschool gevierd. Na afloop daarvan krijgen de kinderen een boek en een zak met snoep mee. Het éne jaar op eerste paasdag en het andere jaar op eerste pinksterdag wordt er met de kinderen van de zondagsschool `s middags van 14:00 Р15:00 uur in de kerk het paas- of pinksterfeest gevierd. Bij elke viering worden alle belangstellenden dan van harte uitgenodigd om dit met de kinderen mee te vieren.

In de schoolvakanties is er geen zondagsschool.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van de zondagsschool, Jeanine Evengroen, tel: 06 – 2199 0400