Voor de ouders

Ouders, verzorgers en iedereen die het Witte Tentwerk een warm hart toedraagt:

Misschien hebt u hem wel eens zien staan als u in de Witte Tent was. De houten Witte Tent / giftenpot. We zijn blij met iedere gift om dit mooie werk te ondersteunen. U mag gerust weten dat de Witte Tent ieder jaar circa € 6.000,00 aan kosten met zich meebrengt.

Van de gemeente Zuidplas ontvangen wij subsidie, waarmee we een gedeelte van de kosten kunnen dekken. Verder ontvangen wij geld van sponsors en adverteerders in dit programmaboekje. Er wordt in onze kerk gecollecteerd voor het Witte Tentwerk. Om de Witte Tent voor ieder kind toegankelijk te maken, rekenen wij geen entree-kosten.
En daarom: mogen wij onze houten “giftentent” toch eens een keer extra onder uw aandacht brengen? U maakt het mogelijk, dat het werk van de Witte Tent voort kan blijven bestaan.
U kunt uw gift ook storten op ons bankrekeningnummer:
NL16 RBRB 0696 9061 39, ten name van “De Witte Tent Moordrecht”

Ook bij het benzinestation Peut zou u er voor kunnen kiezen om de Witte Tent te ondersteunen. Kies voor “cultuur lokaal” en dan de Witte Tent week Moordrecht.
Alvast heel hartelijk bedankt!

Belangrijke informatie voor u, ouder(s) / verzorger(s)

We hanteren voor de activiteiten een leeftijdsgrens. Bij de activiteiten staat vermeld voor welke kinderen deze is bedoeld. Dit heeft de maken met veiligheid en sfeer. Houdt u zich hier a.u.b aan, aangezien we helaas kinderen moeten weigeren die buiten de leeftijdsgrenzen vallen.

Bij het inschrijven is het belangrijk dat u uw contactgegevens invult. Het komt soms voor dat het nodig is om ouders te bellen.

Als u niet wilt dat uw kind (herkenbaar) wordt gefotografeerd, kunt u dat aangeven op het inschrijfformulier. We instrueren onze fotograven om daar rekening mee te houden.